Daigas Kirejevas un Noras Kalējas pieredzes apmaiņas vizīte Tallinā

Daiga Kirejeva - Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedre, un Nora Kalēja - Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte, šopavasar piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektā „Academia” Tallinā. Turpinājumā „Academia” dalībnieču stāstījums par vizītes norisi.

Vizītes mērķis bija papildināt mūžilga karjeras atbalsta metodiku klāstu. Katram no septiņiem vizītes dalībniekiem bija jāsagatavo savas mīļākās metodikas prezentācija. Arī Igaunijas kolēģi no „Fonds Innove” praktiski demonstrēja vairākas metodikas.
Daudz tika izmantotas projektīvās metodes – kopīgi zīmējām, analizējām tematiskās kartiņas, šķirojām profesiju attēlus. Gan Igaunijas, gan Šveices kolēģi demonstrēja metodes, kas izmanto profesiju fotogrāfijas, lai noteiktu klienta Holanda kodu. Šāds konsultācijas veids palīdz, ja klients nerunā valsts valodā vai arī nav pārāk komunikabls. Plaši pielietota profesiju attēlu šķirošana ir, konsultējot klientus ar īpašām vajadzībām. Vairāk par šo pieeju varat uzzināt, meklējot informāciju par projektu „Jobpics Europe”.
Savukārt tematiskās kartiņas ar dažādiem fantāziju rosinošiem attēliem izmantojām atgriezeniskās saites ievākšanai un savu rakstura īpašību apzināšanai. Igauņu karjeras konsultante mums demonstrēja kartiņas no spēles „Dixit odyssey” un interneta vietnes www.oh-cards-institute.org. Jāteic, ka šie materiāli tiešām ir ļoti krāsaini un neikdienišķi.  
Igaunijas kolēģi iztulkojuši, un darbā izmanto vairākas Normana Amundsona (Norman E. Amundson) grāmatas un tajās ietvertās metodikas. Kanādiešu autors plašu popularitāti ieguvis ar savu radošo pieeju un metaforu izmantošanu karjeras konsultēšanā. Kā viena no interesantākajām N.Amundsona publikācijām minama grāmata „Metaphor Making: Your Career, Your Life, Your Way”.
Šveices kolēģis mūs iepazīstināja ar karjeras koučinga pieeju lēmuma pieņemšanai. Kā vērtīgu iedvesmas avotu var izmantot mājas lapu www.solutionsurfers.com, kurā, līdztekus metodiskiem materiāliem un piemēriem, apkopoti motivējoši citāti. Piemēram, šis - „Labākie risinājumi nav gatavoti pēc klienta pasūtījuma. Tie ir klienta paša radīti” (Mike Goran) labi iederas katra karjeras atbalsta speciālista ikdienā.
Academia pieredzes apmaiņas laikā bija iespēja tuvāk iepazīt arī Igaunijas karjeras atbalsta sistēmu. Academia dalībnieku uzņemošā organizācija ''Fonds Innove'' nodarbojas ar pieejamas un saskaņotas karjeras pakalpojumu sistēmas un mācību konsultēšanas attīstību Igaunijā. Saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Igaunijas Izglītības un zinātnes ministriju un Sociālo lietu ministriju, fonda Innove mērķis pilnveidot karjeras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kas ietver: karjeras speciālistu apmācību, metodisko un informatīvo materiālu izstrādi, karjeras pakalpojumu koordinēšanu reģionālajos informatīvi-konsultatīvajos centros un karjeras izglītošanas attīstības darbību skolās.
Iesakām iepazīties ar Igaunijas karjeras atbalsta mājas lapu www.rajaleidja.ee, kurai pieejama versija arī krievu valodā. Mājas lapa veidota kā vienots atbalsta punkts skolēniem, pieaugušajiem un karjera speciālistiem.  
Igaunijā karjeras pakalpojumu jomā eksistē 3 karjeras speciālistu profesionālie standarti: karjeras koordinators, karjeras informācijas speciālists un karjeras konsultants. Karjeras koordinators organizē skolas karjeras apmācību un tās attīstību, palīdzot nepieciešamās informācijas meklēšanā, un, nepieciešamības gadījumā, darbojas kā starpnieks, norīkojot pie karjeras konsultanta. Informāciju par izglītību, profesijām un darba tirgus tendencēm apkopo un sniedz karjeras informācijas speciālists, kas strādā pārsvarā reģionālajos informācijas un karjeras centros. Karjeras konsultants atbalsta klientus karjeras plānošanas jautājumos, palīdzot izglītības, profesijas un darba izvēlē.
Karjeras pakalpojumi tiek piedāvāti izglītības jomā un darba tirgus jomā. Igaunijas nodarbinātības birojos visiem tiek atvērti karjeras informācijas kabineti, kas sagatavo darba intervijām un palīdz sastādīt nepieciešamos dokumentus. Reģistrētie bezdarbnieki var saņemt arī karjeras konsultācijas.
Vizītes laikā bija lieliska iespēja iepazīties ar karjeras speciālistu darba organizāciju un metodēm, apmeklējot dažādas organizācijas. Tā Tallinas Tehnoloģiju Universitātes (Tallinn University of Technology) Karjeras un Konsultēšanas centrā darbojas 7 speciālisti - karjeras konsultanti, psihologi, konsultants CV un motivācijas vēstuļu sastādīšanas jautājumos un konsultants cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Viesojoties Astangu Rehabilitācijas Centrā, uzzinājām, ka tā mērķgrupa ir darbspējīgie 15-65 gadīgie cilvēki ar īpašām vajadzībām un karjeras speciālisti sagatavo viņus darba dzīvei, izstrādā individuālo attīstības plānu, atbalsta darba meklēšanas jautājumos, kā arī konsultē pēc iekārtošanās darbā (''Post-employment'' counselling).
Pērnavas izglītības konsultāciju centrs (Pärnu Educational Counselling Centre) ir viens no 17 reģionālajiem centriem, kura mērķgrupa - skolnieki, jaunieši vecumā no 7-26 gadiem - saņem informāciju un konsultācijas karjeras plānošanas jautājumos. Arī centrā strādājošie sociālie konsultanti (tā pieņemts dēvēt sociālos pedagogus) un psihologi īpašu uzmanību velta atbiruma problēmai, kā arī skolēniem ar īpašām mācību vajadzībām.
Nobeigumā gribam ieteikt arī citiem Latvijas karjeras atbalsta speciālistiem pieteikties dalībai „Academia” projektā. Noteikti nevajadzētu satraukties par svešvalodas prasmēm. Projektā iespējams satikt cilvēkus no dažādām valstīm ar dažādām valodas zināšanām. Vissvarīgākās tomēr izrādās saskarsmes prasmes, kas palīdz saprasties!  

 

Daiga Kirejeva un Nora Kalēja - ACADEMIA 2014 dalībnieces