Piedzīvojumi Rumānijas skolās. Ievas Randeres pieredzes stāsts.

No 18. – 24. maijam es piedalījos karjeras konsultantu pieredzes apmaiņā ES mūžizglītības programmas projektā „Academia”, lai uzzinātu, kā notiek „Pierādījumos balstīta konsultēšana Rumānijas skolās”.

Tā kā es pati darbojos izglītības nozarē, bet karjeras konsultēšanas joma Latvijas skolās pastāv neilgi un vēl nav izveidojušās stabilas tradīcijas, man šķita ļoti interesanti noskaidrot kā tas notiek citās valstīs.

Šajā vizītē mēs bijām 8 dalībnieki – 3 no Francijas, 2 no Somijas, un pa vienam no Spānijas, Luksemburgas un Latvijas.

Kopīgi pavadot laiku un pētot Rumānijas skolu vidi, zinātni un paražas mēs daudz diskutējām gan par šo zemi, gan par mācību un karjeras atbalsta iespējām katrā no mūsu pārstāvētajām valstīm, līdz ar to, var teikt, ka man radās iespēja iepazīt ne tikai Rumāniju, bet arī daļiņu pārējās Eiropas.

Runājot tieši par Rumāniju, pašā pirmajā dienā, sapratu, ka gan izglītības, gan kultūras ziņā tā ir pilna ar dažādiem pretstatiem.

Tas bija manāms jau Bukarestē, kur milzīgas, greznas vēsturiskas mājas un plaši, zaļi parki kontrastēja ar ielu ubagiem, grafiti, daudzdzīvokļu namiem un ēkām ar nolupušu apmetumu, kas palikušas mantojumā no Padomju Savienības. Taču neparasti iespaidi mūs gaidīja arī turpmāk, kad devāmies uz dažādām izglītības iestādēm.

Pēc atbraukšanas mūs viesmīlīgi uzņēma projekta organizatore Delia Goia no Rumānijas Izglītības Zinātņu Institūta - šajā iestādē ir vairāk nekā 70 pētnieku, kas analizē izglītības vadību, politiku, mācību programmu kvalitāti un piedalās arī karjeras atbalsta veidošanā valstī. Nedēļas laikā tikāmies ar vairākiem institūta speciālistiem un guvām ieskatu Rumānijas konsultēšanas sistēmā.

Rumānijas skolās nav atsevišķa psihologa, sociālā pedagoga vai karjeras koordinatora, bet tikai viens speciālists – konsultants, kurš var būt guvis kā pedagoģisko, tā psiholoģisko izglītību un veic gan psihologa, gan karjeras konsultanta darbu. Tāpat šī cilvēka pienākumos ietilpst arī katru nedēļu vadīt 4 nodarbības klasēs.

Skolēnu Rumānijā ir daudz un lai visus nodrošinātu ar izglītību, mācības bieži notiek pat trīs maiņās, tādēļ šajā valstī ir arī aptuveni 2000 skolu konsultantu un katram no tiem obligāti jāpārrauga vismaz. 800 bērnu, bieži savienojot darbu vairākās skolās vienlaicīgi.

Mēs apmeklējām četras skolas – trīs pilsētā un vienu laukos un novērojām milzīgas atšķirības.

Pašā Bukarestē viesojāmies ikdienišķā pilsētas pamatskolā, kā arī skolā ar mūzikas novirzienu. Bijām aizceļojuši arī uz Brašovas pilsētiņu Transilvānijas kalnos, lai satiktos ar profesionālās vidusskolas pedagogiem, bet vislielāko pārsteigumu sagādāja Končestes skola vienā no visnabadzīgākajiem Rumānijas novadiem.

Lai nokļūtu Končestē, devāmies cauri maziem ciematiem, ko ieskāva magoņu lauki un tīrumi, un redzējām vairākus zemniekus ar zirgiem, aktīvi noritēja lauksaimniecības darbi. Pati vieta bija ļoti skaista, taču noskaidrojām, ka tur katru gadu 2% pusaudžu priekšlaicīgi pamet skolu, un, galvenokārt, tas notiek iedzīvotāju zemo ienākumu dēļ. Skolu līdzekļi un iespējas šajā pusē ir ļoti ierobežoti. Tāpat vērojamas arī kultūru atšķirības, kas sarežģī jauniešu iekļaušanos skolas vidē.. Lai arī pašā Rumānijā Romu tautības pārstāvji ir tikai 1-5 %, liela daļa mīt tieši trūcīgākajos apvidos un atbilstoši tradīcijām jau aptuveni 12 gadu vecumā dodas laulībā, ko bieži vien grūti apvienot ar mācībām.

Tomēr sapratām, ka, lai gan Rumānija ir viena no tām valstīm, kas sastopas ar dažādiem izaicinājumiem izglītības jomā un vēl turpina atgūties no Padomju Savienības sekām, tai ir arī daudzas priekšrocības, kas ne vienmēr pieejamas citur.

Rumānijas izglītības un karjeras atbalsta sistēmā darbojas vairāki enerģiski un radoši profesionāļi, kuriem ļoti patīk savs darbs un kurus grūtības bieži tikai motivē strādāt un eksperimentēt ar idejām - meklēt jaunas, netradicionālas, inovatīvas pieejas. Daudzi darbu veic brīvprātīgi un dara to ar lielu entuziasmu. Redzams, ka Rumānijas speciālisti ne mirkli nepārstāj darboties, lai karjeras atbalsta sistēma tiktu pilnveidota.

Piemēram, Končestē, jau vairāk kā gadu tiek realizēta Izglītības Institūta organizētā kampaņa „Come to School”. Ar jaunā skolas direktora, brīvprātīgo skolotāju un skolas konsultantes palīdzību ir notikušas vairākas pārmaiņas: skolā ierīkota telpa dažādu skolēnu brīvā laika un radošo aktivitāšu veikšanai, darbu uzsācis horeogrāfs, kas spējis iesaistīt deju grupā 60 skolēnus no atšķirīgām ģimenēm un jau pirmajā gadā uzvarēt starptautiskā konkursā; pie skolas sienām redzama iedvesmojoša skolas īpašo mirkļu foto izstāde, ir gatavs plāns, kā skolai tikt pie sava sporta laukuma, kā arī - mācību iestādi katru nedēļu apmeklē Izglītības Institūta darbinieks, lai konsultētu skolotājus problēmjautājumu risināšanā un kopīgi meklētu jaunus veidus kā sadarboties ar skolēniem.

Končestē mūs uzņēma neformāli un ļoti sirsnīgi, mēs brīvi pārrunājām konsultēšanas metodes un jauniešu iespējas iepazīt profesiju pasauli, tikām cienāti arī ar tradicionāliem mājās gatavotiem virtuļiem un par godu mums pat jaunizveidotā dejotāju grupa bija sagatavojuši īpašu priekšnesumu.

Interesantai veiksmīgas prakses piemēru bija daudz:

Lai veicinātu skolēnu izpratni par darba tirgu, Brašovas profesionālā vidusskola sadarbībā ar Šveici un vietējiem uzņēmumiem ir izveidojusi atsevišķu mācību priekšmetu, kas palīdz pusaudžiem izpētīt profesijas un nokļūt praksē uzņēmumos (JOBS: Job Orientation Training in Businesses and Schools).

Sadarbībā ar ASV, Rumānija ir sākusi savu dalību Nacionālajā Sertificēto Konsultantu Padomē (NBCC: National Board for Certified Counsellors) un valstī tiek ieviesta programma karjeras konsultantu sertificēšanai (GCDF: Global Career Development Facilitator), kas ļauj apgūt 12 dažādas karjeras konsultēšanai nepieciešamas kompetences un apmeklēt supervīzijas u.c.

Nobeigumā pārrunājot redzēto, secinājām, ka neskatoties uz atšķirīgo vēsturi un pieredzi, vairākas lietas mums ir kopīgas.

Pirmkārt, katra valsts saduras ar grūtībām un izaicinājumiem karjeras izglītībā, arī attīstītākās valstis. Taču bieži mēs pārāk kritiski raugāmies uz to, ko esam paveikuši, salīdzinot sevi ar pārējiem un piemirstot, ko esam sasnieguši.

Otrkārt, nevienā no valstīm, kas piedalījās šajā projektā, nav vienotas pieejas, kam būtu jākļūst par karjeras konsultantu skolās: visur tas ir strīdīgs jautājums un visur karjeras atbalstā darbojas gan pedagogi, gan psihologi, kas, ir iespējams tikai tādēļ, ka katram no šiem speciālistiem, atkarībā no situācijas, var būt savas priekšrocības darbā ar skolēniem.

Kopumā var teikt, ka labvēlīga materiālā situācija un stabila izglītības sistēma sniedz daudz, taču radošas idejas, enerģija, un vēlme darboties nodrošina pusi no efektīva darba karjeras konsultēšanā - un jebkurā citā jomā!

 

Ieva Randere - ACADEMIA 2014 dalībniece