Ligita Embrekte stāsta par pieredzēto Slovēnijā

ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta „ACADEMIA European Exchange of guidance counsellors” ietvaros no 11.-17.05.2014. desmit karjeras izglītības darbinieki, karjeras konsultanti, karjeras kouči, psihologi utml. speciālisti tikās Ļubļjanā, Slovēnijas galvaspilsētā. Latviju pārstāvēja personības attīstības veicinātāja, karjeras koučs, karjeras konsultante un lektore Ligita Embrekte. Pieredzes apmaiņas dalībnieku no Francijas, Igaunijas, Somijas, Īrijas, Zviedrijas, Spānijas un Latvijas uzmanība vairāk tika vērsta  uz profesionālās karjeras atbalsta sniegšanu pieaugušajiem  un cilvēkiem ar invaliditāti.

ACADEMIA  pieredzes apmaiņas īpašie mērķi ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, lai veicinātu viņu personību profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū, un inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un apmācības institūcijās un sistēmā.

Precīzi atbilstoši šiem mērķiem bija noorganizētas visas 5 dienas. 1. dienā iepazināmies ar katras dalībvalsts un tās pārstāvju īpašo pieredzi karjeras atbalsta sniegšanā, ar dalībvalstu izglītības un karjeras atbalsta sistēmām. Izveidojās diskusijas, salīdzinājumi un mēs sapratām katras valsts citādību un kopējo darbu līdzību kā vienas nozares darbiniekiem. Bija pirmie izaicinājumi saprast angļu valodu un runāt pašiem, jo prasmes bija ļoti dažādas, izrunas un valodas plūdums arī.

Mūs iepazīstināja arī ar Slovēnijas nodarbinātības dienestu (attēlā), tajā esošo karjeras centru un darbiniekiem, kurā atvērtā brīvā gaisotnē klienti iepazinās ar ļoti bagātīgo rūpīgi sakārtoto informāciju par darba tirgu, mācīšanās iespējās, un tikās karjeras konsultantu.

Gandrīz katru dienu mums bija iespēja tikties ar vismaz 4 iestāžu darbiniekiem, redzēt atbalsta vidi, aprīkojumu, dzirdēt par pakalpojumu formām, metodēm un problēmām karjeras atbalsta sniegšanā bezdarbniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem, kā arī  pabūt sociālās rehabilitācijas iestādēs un jauniešu mājās, iepazīstot to projektus.

Kopumā Slovēnijas, kā arī pārējo valstu karjeras atbalsta sistēma ir ļoti līdzīga mūsu izpratnei par labu atbalstu cilvēkam dažādās dzīves pārmaiņās un vecumposma situācijās. Vienīgi tam ir daudz vairāk finansējuma, sistēma ir sakārtotāka, ir dziļāka izpratne no izglītības, sociālās un nodarbinātības politikas veidotājiem un uzņēmējiem.  Tāpēc neatkārtošos stāstot par to, kas mums arī ir vai  ko mēs jau zinām par labu esam, bet stāstīšu nedaudz par citādo, par to, kas mani īpaši uzrunāja un, kur redzu mūsu valsts attīstības iespējas pakalpojumu dažādošanā, cerībā, ka arī mums būs karjeras konsultanti, kouči visās skolās, augstskolās un pieejama profesionālā rehabilitācija visiem, kam tā nepieciešama, kā to stāstīja kolēģi no citām valstīm.

Slovēnijā un citās Eiropas valstīs ļoti satraucoši ir jauniešu nodarbinātības jautājumi. Tāpēc daži piemēri jauniešu ieinteresēšanai.

Ļoti aizraujošs bija Igaunijas pārstāvju stāstījums par TV šovu „Job seeker” saistībā ar profesiju apguvi, kas karjeras konsultantu profesiju radījis ļoti atpazīstamu,  kā  arī karjeras kafijas klubu jauniešu diskusijām, kurā neformālā veidā jaunieši var iegūt atbildes uz saviem jautājumiem.

Slovēnijas Malči Belic jaunatnes aprūpes centrā (ārpus ģimenes pakalpojums, kurā bērni un jaunieši dzīvo ģimenes videi pietuvinātos apstākļos) jaunieši tiek aizrauti sadarbības veidošanā ar labi pazīstamu futbola komandu, kuras dalībnieki veic sava veida krustēvu lomu,  atvēlot katram nelielu rokas naudu attīstības veicināšanai un pavadot noteiktu laiku kopīgos treniņos un pat, izmantojot projektu finansējumu, dodas uz Argentīnu. Daudzās valstīs būtisku ieguldījumu atbalsta sniegšanā sniedz brīvprātīgie. Tā piemēram šajā centrā augstskolu studenti no dažādām valstīm nāk vienkārši runāties ar jauniešiem tā paplašinot to redzējumu par dzīves iespējām, kā arī kopā trenējot komunikācijas prasmes angļu valodā.

Jauniešu, jauno uzņēmēju attīstībā ļoti interesanti darbojas Ļubļanas bibliotēka, kura ir ļoti bagāta ar netradicionāliem  mūžizglītības pasākumiem. Līdzīgi kā projektā „Trešais tēva dēls” Latvijā daudz domāts kā dažādot bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotēka tiešām bija pilna ar cilvēkiem, kas izbrīnīja mūsu Somijas pārstāvjus, kuru valstī daudzas bibliotēkas spiesti aizvērt. Piemēram, joga bērniem, kamēr vecākiem izzinošās nodarbības, dažādas darbnīcas valodu, biznesa apguvē u.c.  Bibliotēkā strādā arī  mentors uzņēmējdarbībā un atbalsta sniedzējs izglītības iegūšanā. 

Ļoti bagātinoša bija iepazīšanās ar Slovēnijas skaisto dabu, kalnu ainavām ceļojumā uz Bledu, kurā vispirms tikāmies ar pieaugušo izglītības universitātes direktori Jesenicē. Šeit kalnu apvidos daudz uzmanības tiek pievērsts individuālai mobilai konsultēšanai un uz konkrētu ļoti dažādu, ar praktiskām lietām saistītu prasmju attīstību. Tuvākajās dienās katrā bija paredzētas 6-8 nodarbības saistītas ar ekoloģisko dzīvesveidu, mājražošanu un radošu pašizpausmju attīstību. Kalnu rajonos   ļoti svarīga ir socializēšanās iespēja patīkamā radošā un sporta vidē, jo cilvēki dzīvo ļoti nošķirti. Līdzīgas problēmas kā   ar mūsu attālo lauku iedzīvotājiem un gandarījums, ka izdevies cilvēkiem radīt prieku par satikšanos. Ļoti lielas cerības tiek liktas uz sadarbību ar dažādām nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv dažādas mērķa grupas.   Galvenie mērķi integrācija, harmonizācija, atbalsts izglītības iegūšanai un tās pabeigšanai. Fotogrāfijā redzat Slovēnijas simbolu un svētumu - augstāko  kalnu ar 3 smailēm Triglavu (2964 metri).

Protams tāpat kā Latvijā viena no svarīgākām mērķa grupām ir bezdarbnieki un perspektīvu pakalpojumu izveidošana darbā ar ilgstošajiem bezdarbniekiem. Tikāmies ar Slovēnijas nodarbinātības dienesta darbnīcas „Citādāk” vadītāju Pēteri  Gaboru. Šī tikšanās mani ļoti iepriecināja, jo mums bija iespēja pastrādāt uz sevi un radīju 2 jaunas metodikas darbam ar savām mērķa grupām. Kā tas iespējams?  Viņam izdevās paplašināt uztveres sistēmu un strādājot ar labās smadzeņu darbības resursiem, kas rada iespēju viegli un brīnumaini tikt pāri psiholoģiskajiem aizsardzības mehānismiem. Ir izstrādāta metodika un speciālistiem iespēja braukt mācīties. Paldies viņam! Tikpat, mūsdienu cilvēka, organizāciju un sabiedrības attīstībai, atbilstoši skanēja Barbaras Erjavec stāstījums par pielietotajām metodēm Slovēnijas Nodarbinātības dienesta Izglītības centrā, kas fokusējas ne tikai uz izglītošanu, bet ļoti lielu uzmanību pievērš arī problēmu risināšanas un emociju pārvaldīšanas spēju uzlabošanai, dažādu kompetenču attīstībai.  Efektīvai prasmju un zināšanu ieviešanai praktiskā darbībā sāk pielietot koučinga metodes.  Īpaši man iepatikās atbalsta  nelielajām firmām, kurām vēl nav sava personāla speciālista un kuras nevar atļauties personāla kompetenču attīstīšanas pasākumus, sniedzot tām personāla apmācības, komandu treniņu  un  koučinga pakalpojumus.

Dalība pieredzes apmaiņas braucienā ir  izaicinājums, kuru vērts pieņemt. Tā laikā attīstās ne tikai valodas  prasmes bet arī pārējās uztveres sistēmas un kompetences. No attāluma un citu valstu kontekstā gūstam paplašinātu savas profesijas redzējumu, gan telpā, gan laikā. Tas dod iespēju pieņemt daudz izsvērtākus lēmumus ikdienā darbā ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī savā attīstībā  nākotnē.

 

Ligita Embrekte - ACADEMIA 2014 dalībniece