Pētījumi, publikācijas, prezentācijas

PUBLIKĀCIJAS:

Ingūna Lāce, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija


PREZENTĀCIJAS:

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ilze Astrīda Jansone, Euroguidance programmas vadītāja, prezentācija Karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskā konferencē "LĪDZSVARS DZĪVĒ - LĪDZSVARS KARJERĀ", Liepājā.

Ilze Duņeva, biedrības "Dižvanagi" vadītāja, prezentācija Karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskā konferencē "LĪDZSVARS DZĪVĒ - LĪDZSVARS KARJERĀ", Liepājā.

Aira Klampe, karjeras konsultante, prezentācija Karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskā konferencē "LĪDZSVARS DZĪVĒ - LĪDZSVARS KARJERĀ", Liepājā.

Roberts Klēpis, Rave Team dibinātājs un treneris, prezentācija Karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskā konferencē "LĪDZSVARS DZĪVĒ - LĪDZSVARS KARJERĀ", Liepājā.

Marta Rubīna, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā programmas speciāliste

Jeļene Šaitere, Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļas eksperte

Aira Klampe, karjers konsultante

Dr. paed. Zenta Anspoka, Latvijas Universitātes profesore

Mg. Paed. Inita Soika, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” direktore

Īriju pārstāvēto organizāciju prezentācijas:

- 1. prezentācija
- 2. prezentācija
- 3. prezentācija

Agnese Megne, karjeras konsultante

Dr.paed. vadošā pētniece Mārīte Kravale-Pauliņa, prezentācija Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konferencē "CAURVIJU PRASMES KARJERAS VADĪBAI IKDIENĀ UN MĀCĪBU PROCESĀ", Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, pedagoģe - karjeras konsultante Santa Čeirāne, prezentācija Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konferencē "CAURVIJU PRASMES KARJERAS VADĪBAI IKDIENĀ UN MĀCĪBU PROCESĀ", Daugavpilī.

DU ESF projekta “ Kompetenču pieeja mācību saturā” sociālo zinību ekspertu grupas vadītāja Signita Gabrāne, prezentācija Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konferencē "CAURVIJU PRASMES KARJERAS VADĪBAI IKDIENĀ UN MĀCĪBU PROCESĀ", Daugavpilī.

VIAA, IKAD Karjeras atbalsta nodaļa, Euroguidance programmas vadītāja Ilze Astrīda Jansone, prezentācija Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konferencē "CAURVIJU PRASMES KARJERAS VADĪBAI IKDIENĀ UN MĀCĪBU PROCESĀ", Daugavpilī.

VIAA  IKAD direktore Inta Asare, prezentācija Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konferencē "CAURVIJU PRASMES KARJERAS VADĪBAI IKDIENĀ UN MĀCĪBU PROCESĀ", Daugavpilī.

SIA "Karjeras Izaugsme" pārstāvis, PROFOLIO direktors Iļja Dobahovs, prezentācija Karjeras izglītības 4.zinātniski praktiskā konferencē "CAURVIJU PRASMES KARJERAS VADĪBAI IKDIENĀ UN MĀCĪBU PROCESĀ", Daugavpilī.

Dr. paed. Inta Lemešonoka, prezentācija Gadskārtējā nacionālajā konferencē “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”, Rīgā.

Dr. paed. Inta Lemešonoka, prezentācija konferencē "Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?", Jūrmalā.