ACADEMIA 2014

ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projektsKarjeras attīstības atbalsta speciālistu apmaiņa ACADEMIA tīkla ietvaros”, 2013.-2014.
 

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ES mūžizglītības programma Leonardo da Vinci  apakšprogrammas mobilitātes projekta īstenošanu. Projekta Nr. 2013-1-LV1-LEO03-05305.
 

Konkursa kārtībā trīs LKAAA biedri ir ieguvuši tiesības piedalīties kvalitatīvā profesionālās pieredzes programmā piecu darba dienu apjomā 2014. gada pavasarī:
 

Daiga Kirejeva

Igaunija – „Complementing toolbox of methods in LIFELONG GUIDANCE”

11.-17.05.2014.

Ieva Randere

Rumānija – „Evidence based school counselling – Realities and challenges
in Romanian context”

18.-24.05.2014.

Ligita Embrekte

Slovēnija – „Career guidance for adults and persons with disability”

11.-17.05.2014.

 

Projekta mērķi ir nodrošināt karjeras atbalsta speciālistus ar mobilitātes pieredzi, uzlabot to komunikācijas un profesionālās svešvalodas prasmes, iegūt zināšanas par karjeras atbalsta sistēmām, darba organizāciju un metodēm uzņemošajās valstīs, kā arī gūt ieskatu par citām valstīm, kuru speciālisti vienlaicīgi piedalīsies pieredzes apmaiņas vizītē. Projekts ir nepieciešams, lai veicinātu Latvijas karjeras speciālistu profesionālo pilnveidi un starptautiskos kontaktus, izplatītu Eiropā informāciju par karjeras atbalsta organizāciju Latvijā, kā arī iegūtu zināšanas, kas būs noderīgas karjeras atbalsta pakalpojumu pilnveidē Latvijā.

 

 

Aktivitāte saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.
Par mājaslapas saturu ir atbildīga tikai un vienīgi LKAAA, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.