Pieredzes apmaiņa, kas sniedz pozitīvu emociju lādiņu

Šī gada aprīlī vienu nedēļu pavadīju Īrijas galvaspilsētā Dublinā, kur norisinājās ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas „Academia” pieredzes apmaiņas vizīte karjeras atbalsta speciālistiem. Šajā vizītē piedalījās 13 dalībnieki no Norvēģijas, Francijas, Beļģijas, Somijas, Slovēnijas un Latvijas un mūs Īrijā uzņēma National Centre for Guidance in Education.

Pieredzes apmaiņa ilga piecas dienas un šo dienu laikā iepazināmies ar Īrijas izglītības sistēmu un karjeras konsultēšanas sistēmu un konsultēšanu dažādos izglītības līmeņos kā tādu. Iepazināmies arī ar dalībvalstu pārstāvju pieredzi viņu valstīs gan izglītības sistēmu kopumā, gan to, kā citās Eiropas valstīs tiek organizēta karjeras konsultēšana. Informācijas daudzums, ko ieguvu tiešām bija apjomīgs un centos katru minūti veltīt tam, lai uzzinātu kaut ko jaunu un papildinātu savu pieredzi.

Pirmajā dienā iepazināmies ar visiem dalībniekiem, iepazināmies ar centra darbību, kas mūs uzņēma, mūs iepazīstināja ar izglītības sistēmu Īrijā un pēc tam arī ar konsultēšanas sistēmu. Strādājām arī grupās un nonācām vairākas reizes pie secinājuma, ka konsultanti ir cilvēki, kuriem jāpārzina ļoti plašs informācijas apjoms un jāmāk tas grupēt, lai palīdzētu katram, kuram tas nepieciešams. Mēs katrs savā ikdienā saskaramies ar līdzīgām grūtībām, bet tikai šādās vizītēs katrs saprot, kas ir plusi viņa valstī un ka darbs šajā jomā sagādā gandarījumu, jo var palīdzēt cilvēkiem. Ir grūtības, jo no konsultantiem tiek prasīts arvien vairāk, jaunieši saskaras ar citām problēmām, nekā tas bija agrāk, bet tā ir mūsu ikdiena. Šajā dienā jau daļa dalībnieku tajā skaitā arī es stāstījām par savām valstīm, lai zinātu, kāda ir mūsu katra pieredze. Šī daļa, manuprāt, ir vērtīga, jo tādā veidā mēs veidojam savu kontaktu tīklu un domājot par jauniem darbiem un projektiem ir iespēja atcerēties, kas notiek citās valstīs un ir iespēja sazināties ar satiktajiem cilvēkiem un veidot kopīgu sadarbību. Šo dienu noslēdzām ar informāciju par to, kas ikdienā tiek darīts, lai pilnveidotu konsultantu zināšanas un kā ir iespējams iegūt karjeras konsultanta izglītību.

Otrajā dienā dalījāmies divās daļās un devāmies uz dažādām vidusskolām. Mana grupa devās uz divām ļoti atšķirīgām skolām. Viena no tām bija privātā katoļu meiteņu skola, savukārt otra bija valsts finansēta skola, kur mācās gan puiši, gan meitenes. Valsts skolā tikāmies ar skolēniem un arī karjeras konsultantiem, šeit ir līdzīgi kā Latvijā, ka karjeras konsultanti nestrādā pilnu slodzi, bet pasniedz arī stundas. Privātajā skolā karjeras konsultantei ir vairāk laika, lai tiktos ar skolniekiem, bet tas tāpēc, ka viņi to var atļauties un mēģina ar labu servisu nodrošināt to, lai skolnieki nāk pie viņiem. Interesants skolās likās pārejas gads, kas ir vecumā ap 16 gadiem. Ja skolnieki izvēlas šo gadu, tad viņi apgūst dažādas lietas, lai saprastu, ko viņi vēlas darīt nākotnē, kā arī šī gada laika izvēlās, ko mācīties pēdējos gados skolā. Katrs skolnieks pats izvēlas ko mācīties. Visiem skolniekiem šajās skolās ir skolas formas.

Trešajā dienā apmeklējām pieaugušo konsultāciju sniegšanas centru un Youthreach, kas arī ir skola, bet tur vairāk tiek strādāts ar jauniešiem, kuriem grūti iet parastajās skolās vai viņi nespēj pilnvērtīgi iekļauties. Šajā skolā neviens nestaigā skolas formās un stils ir vairāk brīvs un skolas direktore pazīst katru jaunieti individuāli un viņi katrs ir ar savu dzīvesstāstu. Šajā skolā viņi mācās obligātos priekšmetus kā citās skolās, bet ir arī ļoti praktiskas lietas, kā darbs virtuvē, ēdiena gatavošana, kokapstrāde, skaistumkopšana, tās ir lietas, kas praktiski var jauniešiem noderēt arī, ja viņi nedosies mācīties nekur tālāk. Šajā skolā jaunieši saņem arī valsts stipendijas un tādas Īrijā ir diez gan daudz. Ar to palīdzību tiek mēģināts jauniešus ar grūtībām ievirzīt uz pareizā ceļa dzīvē. Pieaugušo konsultēšanas centrs darbojas, manuprāt līdzīgi kā NVA Latvijā.

Ceturtdien apmeklējām jau augstākās izglītības iestādes. Tās bija Dublinas Biznesa koledža un Dublinas pilsētas universitāte. Biznesa koledžā apmeklējām viņu karjeras centru, kas likās man saistoši, jo pati strādāju universitātes karjeras centrā. Noskatīju lietas, ko mēs vēl varam uzlabot, bet viņi tikai nesen bija atvēruši karjeras centru, tāpēc vēl ļoti daudzas lietas tikai plāno realizēt. Universitātē mēs tikāmies ar studentiem, kas mācās par konsultantiem. Šī tikšanās bija ļoti interesanta, jo dalījāmies grupās un studenti stāstīja, ko viņi mācās, savukārt mēs stāstījām, ko mēs darām ikdienā. Studentiem studiju laikā jāiziet prakse dažāda līmeņa izglītības iestādēs un studiju process likās tiešām intensīvs pēc studentu stāstītā. Bija iespēja arī noklausīties lekciju kopā ar studentiem, lai gūtu ieskatu šīs studiju programmas norisē.

Piektdienā devāmies uz Triniti koledžu, kurā studē apmēram 16000 studenti. Šeit mums stāstīja par to, kāda ir studiju programma, kur var apgūt karjeras konsultēšanas amatu, iepazīstināja ar dažādām programmām, kā tiek piesaistīti skolnieki šai koledžai un kā tiek veikta darbinieku pārkvalificēšana. Šī koledža ir arī kā viens apskates objekts, jo koledža ir ar senu vēsturi un tajā ir apbrīnas vērta bibliotēka. Šajā dienā arī saņēmām sertifikātus un atvadījāmies viens no otra. Iesaku katram izmantot šāda veida braucienus un arī cita veida iespējas, kas tiek piedāvātas. Dažreiz atrodoties darba vietā liekas, ka ir grūti un jau neko jaunu nevar izdomāt, bet šāda veida pieredzes apmaiņas sniedz pozitīvu emociju lādiņu un jaunu zināšanu kravu, no kurām atlasot sev noderīgākās ir iespējams ieviest kaut ko jaunu savā ikdienas darbā.

 

Una Vorma, ACADEMIA 2013 dalībniece