Noderīgas saites izglītībai, karjerai, darbam

Izglītība Latvijā

Interneta vietne Apraksts

www.niid.lv

Ceļvedis studijām un mācībām Latvijā: vispārējā, profesionālā un augstākā izglītība, kursi pieaugušajiem un bērniem, skaidrojumi un apraksti izglītības iespēju izpratnei, e-konsultācijas,  interaktīvi karjeras izvēles testi.

www.svr.aic.lv

Studiju virzienu reģistrs.

www.e-skola.lv

Interešu izglītība, vakances, izglītības iestādes un kursi Rīgā.

www.sza.gov.lv

Informācija par studiju un studējošo kredītiem.

www.izm.gov.lv

Izglītības sistēmas informācija: vispārējā, profesionālā augstākā izglītība.

www.e-klase.lv

Portāls par izglītības jautājumiem vecākiem, skolotājiem un skolēniem; elektroniskā dienasgrāmata.

www.skolas.lv

Latvijas skolu portāls.

www.latvijaskvalifikacijas.lv

Informācija par Latvijas ietvarstruktūrā iekļautajām izglītības kvalifikācijām.

Karjeras informācija

Interneta vietne Apraksts

www.nva.gov.lv/karjera

Karjeras informācija, sevis izpēte (interešu testi, datorspēle, anketa u.c.), karjeras lēmumi un darba meklēšana.

www.lm.gov.lv/text/80

Latvijas profesiju klasifikators un profesiju standarti.

www.prakse.lv

Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti u.c.

www.karjerasmateriali.lv

Unikāls Latvijā radīts digitālais resurss par karjeru.

www.e-darbs.lv

Portāls darba meklētājiem Latvijā

www.workingday.lv

Portāls darba meklētājiem Latvijā.

www.jobs.lv

Portāls darba meklētājiem Latvijā.

www.cvmarket.lv

Portāls darba meklētājiem Latvijā.

www.cv.lv

Portāls darba meklētājiem Latvijā.

www.nva.gov.lv/eures Darba meklēšana Eiropā: konsultācijas , informācija, dzīves un darba apstākļi.

www.jobs-in-europe.net

Portāls darba meklētājiem Eiropā.

http://ec.europa.eu/eures

Portāls darba meklētājiem Eiropā.

www.eurojobs.com/

Portāls darba meklētājiem Eiropā.

www.eurobrussels.com

Portāls darba meklētājiem Eiropā.

www.mfa.gov.lv/ministrija/darba-piedavajumi-un-prakses-iespejas

Darbs un stažēšanās ES institūcijās un EK vēlēšanu novērošanas misijās.

lzglītība ārzemēs

Interneta vietne Apraksts

www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Euroguidance Latvija: studijas ārvalstīs, studentu apmaiņa, valstu katalogs, jautājumi un atbildes.

http://ec.europa.eu/ploteus

PLOTEUS: izglītība 30 Eiropas valstīs un Turcijā, apmaiņas programmas, padomi pārceļoties uz citu valsti, noderīgas saites.

http://ec.europa.eu/
education/index_en.htm

Eiropas Komisijas izglītības portāls.

http://ec.europa.eu/
education/study-in-europe/

Vispusīga informācija par studiju iespējām 32 Eiropas valstīs.

http://brauktvainebraukt.lv/

Uzdevumu komplekts, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm un arī izvērtēt ārzemēs gūto pieredzi.

www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne.gov.lv/lv/viegli-lasit/erasmus-plus

ES programma Jaunatne darbībā: iniciatīvas un projekti 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem.

www.eurodesk.eu

EK jaunatnes informācijas tīkls: mācības, darbs, dzīvošana un ceļošana Eiropā.

www.europa.eu/youth/eU_lv

Eiropas jaunatnes portāls: studēšana, darbs, brīvprātīgais darbs, apmaiņa un informācija.

www.europass.lv/

Ārvalstīs iegūtās mācību un darba pieredzes apliecināšana.

www.balticcouncil.org/

Angļu valodas testi: IELTS, Cambridge.

www.aic.lv

Diplomu atzīšana: ārzemju diplomi Latvijā,

www.enic-naric.net/

Diplomu atzīšana: Latvijas diplomi ārzemēs.

viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/

Stipendijas studijām ārvalstīs.

www.bachelorsportal.eu/

Bakalaura studijas Eiropā.

www.mastersportal.eu

Maģistrantūras studijas Eiropā.

www.phdportal.eu/

Doktorantūras studijas Eiropā.

www.shortcoursesportal.eu/

Kursi Eiropā.

www.scholarshipportal.eu/

Stipendiju programmas Eiropā.

www.ergoeducation.com/

Komerckompānijas piedāvājumi: kursi, vidējā un augstākā izglītība ārzemēs.

www.dreamfoundation.eu

Mācības ārvalstīs: programmas, prasības, testi, padomi, pieteikšanās mācībām.

www.eastchance.com

Studentiem no Centrālās un Austrumeiropas: stipendijas un karjeras iespējas.

www.language-learning.net

Valodu kursu datu bāze svešvalodu skolotājiem un studentiem (88 valodas).

www.afs.lv

Skolēnu apmaiņas programmas.

www.yfu.lv

Skolēnu apmaiņas programma.

Dažādi noderīgi informācijas avoti

Interneta vietne Apraksts

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/izglitibas_iespejas/

Euroguidance Latvija: informācija skolotājiem un karjeras konsultantiem, informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam.

http://www.euroguidance.eu

EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls: informācija politikas plānotājiem un atbalsts karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem.

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Mūžizglītības politika, izglītība un apmācības ES, programmas, informācija, ziņojumi, pētījumi u.c.

http://www.elgpn.eu/

Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls: karjeras atbalsta politika un prakse Eiropas valstīs.

https://www.euroguidance.eu/international-mobility

Mobilitātes iespējas ES karjeras atbalsta speciālistiem

http://www.career-guide.eu/

Portāls karjeras izglītības īstenotājiem sadarbības veicināšanai starp skolām.

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/eurydice/par_eurydice/

Eurydice Latvija: apkopota informācija un analītiski pārskati par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm.

http://www.refernet.lv/  

Refernet Latvia informācijas tīkls: informācija par Eiropas valstu profesionālās izglītības sistēmu, politiku, pētījumiem un praksi.

http://www.oecd.org

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas portāls: pētījumi, rekomendācijas, publikācijas, statistika, indikatori izglītības un karjeras atbalsta jomā.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra portāls: informācija, profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un politikas pētījumi, analīze u.c.

http://www.etwinning.lv/

Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.

http://www.etf.europa.eu

Eiropas apmācības fonda portāls: cilvēkresursu attīstība, izglītība, nodarbinātība, inovācijas, pētījumi, projekti, publikācijas u.c.

http://www.planet-beruf.de/

Vācijas federālās nodarbinātības portāls jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras izvēles jautājumiem.

http://www.learndirect.co.uk

E-padomu un e-mācīšanās līdzeklis.