ACADEMIA 2012

ES mūžizglītības programma Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts „ACADEMIA European Exchange of guidance counsellors”, 2012.

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ES mūžizglītības programma Leonardo da Vinci  apakšprogrammas mobilitātes projekta īstenošanu. Projekta Nr. 2011-1-LV1-LEO03-02027.

Šī gada pavasarī projekta ietvaros 6 LKAAA biedriem ir iespēja piedalīsies starptautiskā karjeras speciālistu pieredzes apmaiņā „ACADEMIA European Exchange of guidance counsellors” programmas ietvaros (www.academia-europe.eu).

LKAAA valde uzaicināja savus biedrus līdz 2011.gada 28.oktobrim atsūtīt pieteikuma vēstules un anketas angļu valodā. LKAAA saņēma 6 pieteikumus, kas visi tika arī apstiprināti.

Projekta dalībnieki un pieredzes apmaiņas vizītes 2012.gada aprīlī un maijā:

Aira Klampe

Dānija

Aarhus

06.-12.05.2012.

Ivans Korņiļjevs

Vācija

Mannheim

22.-28.04. 2012.

Zenta Anspoka

Slovēnija

Ljubljana

15.-21.04. 2012.

Sandra Šapale

Zviedrija

Uppsala

06.-12.05. 2012.

Iveta Leja-Andersone

Somija

Rovaniemi

22.-28.04. 2012.

Inta Lemešonoka

Norvēģija

Hamar

06.-12.05. 2012.

 

Ar ACADEMIA 2012 dalībnieku pieredzes stāstiem, kas tika publicēti "Karjeras ziņās", var iepazīties www.viaa.gov.lv/files/news/310/karjeras_zinjas_2012_2.pdf.

 

 

Aktivitāte saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.
Par mājaslapas saturu ir atbildīga tikai un vienīgi LKAAA, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.