Karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskā konference Liepājā