ACADEMIA 2018

ACADEMIA iniciatīva veicina Latvijas karjeras speciālistu profesionālo pilnveidi un starptautisko kontaktu veidošanu. Starptautiskās karjeras speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu mērķis ir nodrošināt karjeras atbalsta speciālistus ar mobilitātes pieredzi, uzlabot to komunikācijas un profesionālās svešvalodas prasmes, iegūt zināšanas par karjeras atbalsta sistēmām, darba organizāciju un metodēm uzņemošajās valstīs, kā arī gūt ieskatu par citām valstīm, kuru speciālisti vienlaicīgi piedalās pieredzes apmaiņas vizītē. Starptautiskā pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu veidošana ļauj citās Eiropas valstīs izplatīt informāciju par karjeras atbalsta organizāciju Latvijā, kā arī iegūt zināšanas, kas būs noderīgas karjeras atbalsta pakalpojumu pilnveidē Latvijā.

ACADEMIA pieredzes apmaiņas braucienu ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus sedz ACADEMIA programmas organizatori.

Konkursa kārtībā trīs LKAAA biedri ir ieguvuši tiesības piedalīties kvalitatīvā profesionālās pieredzes programmā 2018. gada pavasarī:
 

Aira Klampe

Valsts, pilsēta: Igaunija, Tallina

Tēma: Development of Career Management Skills

7.-10.05.2018.

Līga Valinka

Valsts, pilsēta: Dānija, Kopenhāgena

Tēma: The Guidance "chain"

16.-19.04.2018.

Zenta Anspoka

Valsts, pilsēta: Zviedrija, Gēteborga

Tēma: Working with the drop-outs

23.-26.04.2018.