Studiju vizītes 2017. gadā

Četri LKAAA biedri, pamatojoties uz 2017. gada dalībnieku konkursa rezultātiem, ieguva tiesības apmeklēt pieredzes apmaiņas vizītes un konferences 2017. gada vasarā un rudenī Islandē, Īrijā, Zviedrijā un Čehijā:

 

Līga Valinka

Čehija – Konference “Career Guidance in a Changing World”

10.-12.11. 2017.

Ilze Rūtenberga

Islande – Studiju vizīte, kuras laikā bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar Islandē īstenoto karjeras atbalsta sistēmu un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iepazīt vietējo izglītības sistēmu un veidot profesionāli nozīmīgus kontaktus.

27.-30.08. 2017.

Agnese Megne

Īrija – Studiju vizītes laikā bija iespēja:
  • Iepazīties ar Īrijas karjeras atbalsta sistēmu un Nacionālā Karjeras atbalsta centra izglītības sektora darbību
  • Izzināt karjeras atbalsta plānošanu vidējā izglītībā: visu skolu aptveroša pieeja; skolas apmeklējums
  • Redzēt pakalpojumu dažādību Īrijas NARIC centrā
  • Uzzināt par karjeras atbalsta plānošanu tālākizglītībā; tālākizglītības centra apmeklējums
  • Dzirdēt par karjeras atbalsta kvalitātes vadlīniju ieviešanu
  • Iepazīt vizītes dalībnieku prezentācijas par karjeras atbalsta plānošanas pieredzi savā valstī     

27.-30.11. 2017.

Inita Soika

Zviedrija – Konference “Transitions, Career Learning and Career Management Skills – Multi-Disciplinary and Critical Perspectives

19.-20.10. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par LKAAA karjeras konsultantu mobilitātes pieredzes nodrošināšanu uz Euroguidance tīkla valstīm un pieredzes izplatīšanu. Līgums ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru Nr.1.-39.5/8.