Pakalpojumi

LKAAA asociācijas biedru sastāvu veido profesionāļi, kuri sniedz kompetentu konsultatīvu atbalstu - karjeras konsultācijas, grupu nodarbības, karjeras izglītības konsultācijas vai organizē citus tematiskos pasākumus karjeras attīstības atbalstam dažādām mērķauditorijām. 

Par iespējām saņemt konsultācijas karjeras izvēlei, profesionālai izaugsmei vai karjeras izglītības programmu veidošanai varat uzzināt sadaļā "Konsultācijas". Sadaļā ir pieejams saraksts ar to asociācijas biedru vārdiem, pie kuriem var pieteikties konsultatīvā atbalsta saņemšanai.