"Iepazīstoties ar Lielbritānijas izglītības un karjeras atbalsta sistēmu" - Veras Lapkovskas ACADEMIA 2016 pieredze

Vera Lapkovska, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedre, Ziemeļvalstu ģimnāzijas (Rīga) karjeras konsultante, no 16. - 20.05.2016. piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē ES Erasmus+ KA1 mobilitātes projekts „Karjeras konsultantu apmaiņa Eiropā”, 2014-2016 „Academia” Lielbritānijā, Līdsā.

Internacionālā komanda - 11 karjeras izglītības darbinieki, karjeras konsultanti un karjeras speciālisti no Vācijas, Portugāles, Francijas, Somijas un Latvijas, 5 dienās pētīja, vēroja, izzināja Lielbritānijas (Anglijas) karjeras atbalsta sistēmu (The changing face of guidance in the UK with a focus on England).

Apmaiņas vizīti organizēja viens no Careers Europe (privāt)uzņēmumiem Asipire – igen, kas piedāvā karjeras pakalpojumus kopš 1995. gadā.

1. dienā Asipire – igen (Careers Europe) vadītājs Mick Carey prezentēja (ar humoru, angļu stilā) gan Lielbritānijas karjeras, gan izglītības sistēmu, īpaši akcentējot Anglijas pieredzi. XX gadsimta 90. gados visas Valsts karjeras attīstības aģentūras (izņemot Ziemeļīriju) tika privatizētas.

2. dienā dodamies vizītē uz Huddersfields universitāti. Anglijā Karjeras centrs ir katras universitātes nozīmīga sastāvdaļa. Karjeras departamenta vadītājs Stephen Boyd iepazīstināja ar Karjeras centra darbību. Huddersfielda universitātes Karjeras centrs palīdz katram no 20.000 studentiem iekļauties darba tirgū. Katrā studiju programmā tiek iekļauti profesionālās prakses elementi. Ik gadu centri organizē Darba tirgus universitātē (Jobs Fair). Huddersfielda piedalās ap 70 kompānijām. Karjeras centra mērķis ir palīdzēt iekļauties darba tirgū katram universitātes absolventam. 2015 gadā katrs trešais students pēc universitātes absolvēšanas uzreiz iekļāvās darba tirgū, 95% - pēc pusgada. Karjeras konsultantu programmas vadītāja Trish Whittle iepazīstināja ar profesionālo karjeras konsultantu programmas saturu maģistratūrā: šobrīd karjeras konsultanta profesiju var apgūt tikai 4 Anglijas universitātēs (no apt. 200 kopumā).

3.dienā viesojāmies Aspire – igen birojā Bradforda (Connexion) profesionālā apmācības centrā. Patricia Farren, Aspire – igen programmas `Shine` koordinatore iepazīstināja ar karjeras pakalpojumu klāstu skolām. Šobrīd Anglijas skolās karjeras konsultantu nav. Skolas administrācija var brīvprātīgi iepirkt karjeras konsultācijas kā ārpakalpojumu no privātam kompānijām (Prospect) (1 - 6 stundas/pasākumu gadā). 16 pašnodarbinātie `Shine` karjeras konsultanti piedāvā savus pakalpojumus skolām. 2012. gadā pakalpojumus izmantoja 4 skolas, 2015 – 45 ( no 1.000). Leedsā privātās karjeras pakalpojumus izmanto tikai trešā daļa no skolām. Academia dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno virtuālo produktu – portālu venture.co.uk. Venture apkopo informāciju par izglītības iespējām un augstskolām visā pasaulē.

Steph Firth prezentēja Bradford Connexion centra darbību - apmācības `NEET` jauniešiem, (izkritušiem no izglītības sistēmas /darba tirgū). Centrs pilda Valsts pasūtījumu: katram 16. - 19. gadīgajam jaunietim Anglijā ir jābūt iekļautām sistēmā: mācībās vai darba tirgū. Centrs ir līdzīgs arodskolai vai koledžai. Apmeklējām vienu no aspire2work mācību centriem : jauniešiem nelielā grupā (līdz 15) 7 mēnešu laikā 20 stundas nedēļā tiek piedāvāta iespēja apgūt automehāniķa - palīga arodu, kā arī sagatavoties eksāmeniem angļu valodā un matemātikā. Kursa beigās pasniedzējs palīdz katram jaunietim iekļauties darba tirgū.

4. dienā vērojām York Aspire –Igen Nacionālā Karjeras centra darbu.

Janes Elsworth – Baker – centra vadītāja iepazīstināja ar Job Centre Plus (līdzīga Latvijas Nodarbinātības Valsts aģentūrai). Gan bezdarbnieki, gan darba meklētāji var saņemt 2-3 konsultācijas, izveidot CV un motivācijas vēstuli, izpildīt dažādus sevis izpētes testus. Privātā centrā visi pakalpojumi pieaugušajiem ir bezmaksas. Centrā uz līguma pamatā strādā dažādi karjeras konsultanti (adviser and coach, coordinator). Pastāv ļoti strikta atskaišu/anketu sistēma, uz kā pamatā centram tiek piešķirts pusgada Valsts finansējums. Centrs algo karjeras koordinatoru, kurš sadarbojas ar skolām (ap 50 skolām, 4 koledžām).

Studiju vizītes laikā daudz runājām, salīdzinājām karjeras sistēmu un izglītību Eiropas valstīs. Somijā skolas karjeras konsultants – direktora vietnieks (,,labā roka’’). Vācijā, Francijā un Somijā – augstākā izglītība ir bezmaksas. Francijā par karjeras konsultantu var strādāt tikai psihologs; skolas karjeras konsultants ir Nodarbinātības Valsts aģentūras algots darbinieks (1 konsultants uz 2000 skolēniem – 2 skolām). Šobrīd Francijā notiek reforma: valdība plāno likvidēt Valsts karjeras centrus (pēc Lielbritānijas parauga). Portugālē, Vācijā, Somijā un Francijā ir ļoti spēcīga profesionālā izglītība.

Pateicos LKAAA par iespēju iepazīties ar Lielbritānijas (Anglijas) izglītības un karjeras sistēmu. Mēs joprojām esam Latvijas karjeras atbalsta sistēmas izveidošanas ceļā. Noteikti ir vērts pielāgot dažas Anglijas labas prakses piemērus, bet noteikti vajadzētu izvairīties no Valsts karjeras pakalpojumu centru privatizācijas. Vera Lapkovska - ACADEMIA 2016 dalībniece