Agita Šmitiņa dalās ar Tallinā gūto pieredzi

Pieredzes apmaiņas brauciena vizīte Erasmus+ programmas Academia ietvaros bija īpaši vērtīga ar daudzām lietām. Pirmkārt, jau ar to, ka Igaunijas uzņemošās organizācijas Innove darbinieki bija parūpējušies par intensīvu un ļoti interesantu programmu- viesojāmies gan dažādos karjeras centros, augstskolās, nodarbinātības dienestā. Otrkārt, ar to, ka katrs no Academia grupas dalībniekiem pārstāvēja kādu no karjeras konsultēšanas un izglītības jomām un ne tikai stāstīja par to, kāda ir situācija un sistēma karjeras atbalsta jomā viņa valstī, bet arī dalījās ar savu neatsveramo pieredzi attiecībā uz dažādām konsultēšanas tehnikām, metodikām, praktiskajiem uzdevumiem. Īpaši patīkamu vizīti vērta tas, ka grupā izveidojās ļoti jauks mikroklimats starp profesionāļiem no Dānijas, Grieķijas, Slovēnijas, Spānijas un Francijas, tika risinātas daudzas neformālas sarunas, rosinātas ieceres par dažāda veida sadarbību. Visi dalībnieki arī ļoti aktīvi iesaistījās kolēģu praktiskajos uzdevumos, daudz jokoja, kā arī labprāt stāstīja par tradīcijām, kultūru, politiku savā valstī.

Igaunijas uzņemošā organizācija- sabiedriskā organizācija, jeb fonds Innove- ir Igaunijā lielākais karjeras pakalpojumu sistēmas organizētājs, tā reģionālās filiāles- informatīvi- konsultatīvie centri- atrodas visā Igaunijā. Innove veic arī karjeras speciālistu apmācību, izstrādā vienotus karjeras informatīvos un metodiskos materiālus, kā arī organizē dažādus karjeras izglītības pasākumus skolās. Innoves pamatdarbība ir izglītības sektorā, galvenokārt ar bērniem un jauniešiem (vecumā līdz 26 gadiem), kā arī ar netieši iesaistītajām grupām- skolas personālu, vecākiem, un, protams, karjeras atbalsta speciālistiem. Nodarbinātības sektorā, savukārt, karjeras pakalpojumus sniedz arī Igaunijas nodarbinātības biroji. Varēja secināt, ka Igaunijas karjeras atbalsta sistēma ir ļoti labi pārvaldīta, klientiem ir viegli atrast informāciju par pakalpojumiem, kā arī saprast, kur un pie kā meklēt palīdzību un informāciju. Īpaša uzmanība Innove centros, arī reģionālajās filiālēs, tiek veltīta jauniešiem/skolēniem ar īpašām mācību vajadzībām, arī sociālām problēmām- centros parasti komandā strādā arī sociālie konsultanti, psihologi, runas terapeiti (logopēdi). Ļoti aktīvi karjeras pakalpojumus sniedz arī nodarbinātības dienesta speciālisti- klientiem, līdzīgi kā Latvijā, ir pieejamas gan dažādas konsultācijas, testēšanas, atbalsts darba meklēšanā. Daudzus no citu valstu pārstāvjiem pārsteidza tas, ka Igaunijā ir ļoti zems bezdarba līmenis- tikai 4,8% no valsts iedzīvotājiem ir reģistrētie bezdarbnieki.

Mūsu starptautiskā „komanda” viesojās arī citās organizācijās, kurās iepazināmies ar karjeras speciālistu un atbalsta personāla darba organizācijām un metodēm. Tallinas Tehnoloģiju Universitātes Karjeras un konsultēšanas centra darbību varēju salīdzināt ar sava-Latvijas Universitātes- Karjeras centra pakalpojumiem un secināt, ka darām ļoti līdzīgu darbu, izmantojam līdzīgas metodes. Tomēr atšķirībā no Latvijas Universitātes, igauņu kolēģi strādā lielākā komandā- kopā strādā gan karjeras konsultanti, gan vairāki psihologi, darba un prakšu koordinatori, kā arī konsultants cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visus patīkami pārsteidza Astangu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām- centrā cilvēki ar īpašām vajadzībām var apgūt profesiju, papildināt savu kvalifikāciju, attīstīt savas radošās prasmes, gūt fizioterapeita, psihologa, karjeras konsultanta atbalstu.

Visbūtiskākais ieguvums bija tieši pieredzes dalīšanās starp pašiem Academia dalībniekiem- katru dienu kādas valsts pārstāvji demonstrēja kādu konsultēšanas metodi, savukārt, pārējie dalībnieki- aktīvi piedalījās, komentēja, ieteica, spēlēja lomu spēles u.c. Nedaudz par interesantākajām metodikām. Noteikti ir skaidrs, ka karjeras konsultanta darbā ir grūti iztikt bez kādām no projektīvām metodēm- dažādas profesiju un asociāciju kartiņas demonstrēja Francijas karjeras konsultantes, līdzīgu metodiku lietoja arī Dānijas un Grieķijas kolēģi. Arī Igaunijā visās Innove filiālēs izmantoja t.s. "Job Picks” kārtis, kas klientam uzskatāmā veidā palīdz strukturēt savas intereses, spējas, prasmes, vērtības. „Job Picks” kārtis ir izveidotas Norvēģijā, balstītas uz Dž. Hollanda profesionālās piemērotības teoriju, kā arī adaptētas vairākās Eiropas valstīs. Tā kā Latvijas Universitātes Karjeras centrā izmantoju līdzīgu metodi, tad varēju arī dalīties pieredzē, kā projektīvās metodes var izmantot darbā ar studentiem.

Kolēģes no Grieķijas iepazīstināja ar strukturētu karjeras intervijas metodi, kas ātrā veidā ļauj klientam pašam apkopot būtiskāko par savām prasmēm, spējām, interesēm, savukārt, karjeras konsultants Andrejs no Slovēnijas demonstrēja dažādus interneta resursus karjeras atbalstam, dalījās pieredzē par daudzveidīgu semināru vadīšanas metodēm. Karjeras izglītības speciālistes un skolotājas Belēna un Kristīna no Spānijas, savukārt, stāstīja par veidiem, kā viņas rosina studentus pievērsties uzņēmējdarbībai. Īpašs paldies ir sakāms mūsu vecākajam dalībniekam- Benijam no Dānijas (karjeras konsultants augstskolā), kuram bija dziļas zināšanas daudzu valstu vēsturē, kultūrā, kā arī plaša pieredze karjeras atbalsta nodrošināšanā, studentu izglītošanā, turklāt, katru dienu Benijam bija atkal kāda jauna anekdote par dažādu tautu stereotipiem. Visi partneri ļoti novērtēja arī manis prezentēto Karjeras kompasu kā konsultēšanas metodiku. Šo semināru veidoju kopā ar Igaunijas kolēģi Merili, kura, savukārt, prezentēja Karjeras kompasu Igauņu valodā kā atraktīvu galda spēli jauniešiem. Noteikti vēlos iedrošināt arī citus kolēģus no Latvijas pieteikties un doties šādos pieredzes apmaiņas braucienos- tie dod gan neatsveramu pieredzi attiecībā uz jaunām metodikām, gan daudz plašāku redzesloku arī par to, kas notiek profesionālajā jomā citās valstīs. Un, protams, tas liek novērtēt arī svešvalodu zināšanu lomu (taču nevajag baidīties- grupā ir cilvēki ar dažādu svešvalodu pieredzi), kā arī – spēju saprasties, būt ieinteresētam citu tautu kultūrā, paradumos. Tāpēc arī pirms brauciena vajag padomāt- ko es zinu par šo valstu cilvēkiem, kultūru, sportu, mākslu, literatūru, politiku, aktieriem- jo plašāks ir cilvēka redzesloks, jo vieglāk ir saprasties ar citu valstu kolēģiem.