Agneses Megnes pieredzes apmaiņas vizīte Francijā

Laikā no 15. – 21.martam, pateicoties ACADEMIE programmai un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijai, man bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas programmā Francijā. Pieņemt šo izaicinājumu – izvēlēties vietu, kur darba valoda būs franču, ar iespējamu tulkojumu angliski, bija mazliet avantūriski, jo franču valodā zinu aptuveni 5 vārdus. Tomēr, esmu bezgala pateicīga par šo iespēju būt tieši pašā Francijas sirdī – Parīzē, lai iegūtu fantastisku pieredzi un pārliecinātos, ka valoda nav šķērslis saziņai!

Šīs vizītes mērķis bija radīt pēc iespējas plašāku priekšstatu par arodizglītības skolām Francijā, kā arī iepazīstināt ar karjeras atbalsta sistēmu jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pamet skolas.

Vizītē piedalījās 4 pārstāves no Somijas, 2 no Spānijas, 1 no Grieķijas, kā arī 4 karjeras konsultantes no Francijas. Mūsu dažādā pieredze un izcelsmes palīdzēja padarīt šo pieredzes apmaiņas vizīti starpkulturāli bagātāku un košāku.

Programma bija ļoti pārdomāta, lai piecās dienās gūtu pēc iespējas plašāku priekšstatu par Francijas izglītības un karjeras atbalsta sistēmu. Piecu dienu laikā mums bija iespēja viesoties septiņās skolās.

Sevišķi spilgti palikusi atmiņā skola, kurā mācās topošie pavāri un viesmīļi. Mums bija iespēja ne tikai baudīt jauniešu gatavotus ēdienus, bet arī vērot, cik daudz iemaņas ir jāapgūst oficiantam, līdz viņa kustības un izturēšanās ir tādas, kādas esam pieraduši redzēt restorānos!

Priecēja arī iespēja katrā skolā runāt ar skolas vadību un pašiem jauniešiem. Pārliecinājāmies, ka problēmas ar jauniešu motivēšanu un uzvedību ir ļoti līdzīgas visās valstīs.

Ļoti interesanta bija vizīte skolā, kura ir kā pārejas posms tiem jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā. Gada laikā viņiem ir iespēja izmēģināt dažādas profesijas, sakārtot nepieciešamos dokumentus un apgūt vērtīgas zināšanas, lai atgrieztos darba tirgū vai turpinātu mācīties. Katrs jaunietis, iestājoties izvirza savu mērķi un pie tā arī strādā gada garumā. Visa pamatā šajā skolā ir paša jaunieša motivācija un attiecības ar pedagogiem, kas ir sevišķi tuvas un sirsnīgas, noārdot tradicionālās barjeras un robežas. Mēs uzturējāmies lielā atpūtas telpā, kura ir kopīga gan pedagogiem, gan audzēkņiem, tādējādi uzsverot, ka pedagogi ir starpbrīžos pieejami visiem audzēkņiem! Protams, šajās skolās ir pilnīgi cits finansējums, par kādu Latvija pagaidām nevarētu sapņot, nodrošinot iespēju nokārtot, piemēram, automašīnas tiesības vai iziet kursus, un saņemt atļauju strādāt par nometnes vadītāju. Finansējums tiek piešķirts neatkarīgi no tā vai skolā ierodas 2 vai 20 jaunieši.

 

 

 

 

 


Ļoti īpaša bija noslēguma diena, kad viesojāmies vienā no prestižākajām arodskolām, kurā tiek gatavoti šuvēji un modes dizaineri. Vide un redzētais tik ļoti piestāvēja Parīzei! Sevišķu sajūsmu sagādāja pasniedzējs, kurš ar ļoti interesantiem piemēriem atklāja, ka skolā tiek apgūtas ne tikai profesionālās zināšanas un iemaņas, bet arī saskarsmes kultūra, kas tiek īpaši mācīta un apgūta!

Visās arodskolās ļoti būtiska sastāvdaļa ir prakse. Francijā ir izveidota cieša sadarbība ar dažādiem uzņēmējiem, kuri par savu pienākumu uzskata jauniešu sagatavošanu reālajai darba dzīvei. Tas ir kaut kas, ko noteikti varam vēl mācīties!

Milzīgs ieguvums bija neformālās sarunas ar dažādu valstu karjeras konsultantiem par viņu ikdienu un izaicinājumiem. Secinājām, ka problēmas un arī izmantotās metodes visās valstīs ir ļoti līdzīgas! Francijas kolēģi ar lepnumu demonstrēja Holanda testu, un visu iesaistīto valstu pārstāvji atzina, ka šo testu plaši izmanto savā ikdienas darbā.

Diskusijas un patiesu izbrīnu izraisīja fakts, ka Francijā karjeras konsultants (nevis vecāki!) nosaka, kur bērns mācīsies pēc pamatskolas vai vidusskolas. Vaicājot kā ar vecāku tiesībām, saņēmām pretjautājumu – vai jūsu valstī tiešām ir tik izglītoti un zinoši vecāki, kuri ir spējīgi izvēlēties savam bērnam visatbilstošāko izglītību/profesiju? Diskusiju rezultātā nonācām pie secinājuma, ka patiesība ir kaut kur pa vidu!

Vizīte ievērojami paplašināja manu priekšstatu par karjeras un izglītības atbalsta sistēmu ne tikai Francijā, bet arī Grieķijā, Spānijā un Somijā.

Nenoliedzami, šo dienu laikā bija iespēja arī baudīt Parīzes ievērojamākos kultūras un arhitektūras pieminekļus un celtnes. Katra skola bija savā rajonā, atklājot Parīzi kā ļoti dažādu pilsētu.

Noslēgumā vēlos personīgi pateikties Ilzei Jansonei no Valsts izglītības un attīstības aģentūras, kura klusi un nemanāmi rūpējās par daudzām praktiskām lietām, lai šis brauciens būtu tieši tik lielisks, cik tas bija!

Agnese Megne

„Arodaģentūras” vadītāja un karjeras konsultante