Pārmaiņas visur – pieredzes brauciens uz Angliju

Aprīļa vidū man bija brīnišķīga iespēja Leonardo da Vinci ACADEMIA projekta ietvaros doties uz Bredfordu Lielbritānijā izzināt un izpētīt karjeras sistēmu mainīgajos (krīzes) apstākļos.

Lielbritānijā bijām 10 dalībnieki, kas ikdienā strādā karjeras jomā - četri no Francijas, divi no Norvēģijas, divi no Somijas, un pa vienam no Šveices un Latvijas. Lielbritānijā mūs uzņēma Asipire –I meitas uzņēmums Careers Europe, kas piedāvā dažādus pakalpojumus karjeras jomā, ar kuriem mūs iepazīstināja visas nedēļas garumā.

Pirmajā dienā Careers Europe vadītājs Mick Carey mums atraktīvi stāstīja par izglītības un karjeras sistēmu Lielbritānijā un Bredfordas vēsturi . Lielbritānijā gan izglītības, gan karjeras pieredze ir ļoti atšķirīgā katrā no reģioniem. Piemēram, jau otro gadu Lielbritānijā par augstāko izglītību ir jāmaksā vidēji 9000 mārciņas gadā, kamēr Skotijā augstākā izglītība Eiropas Savienības pilsoņiem ir bezmaksas. Turklāt, ja anglis vēlēsies mācīties augstskolā Skotijā, viņam vienalga par izglītību būs jāmaksā.

Aspire –I nodarbinātības un prasmju nodaļās vadītājs Nick Whiteside mums pastāstīja sīkāk par izglītības sistēmu. Anglijā kopš 2000. gada pastāv profesionālo prasmju apmācība, kurā iespējams iegūt dažāda līmeņa profesijas no pusgada līdz 3 gadu laikā. Interesanti, ka piemēram, Makdonalds, var apmācīt savus darbiniekus un viņi iegūst valsts diplomu par profesijas apguvi. Valdība šobrīd plāno mainīt šo izglītības sistēmu, taču kā tas tiks darīts, tiks paziņots tikai rudenī. „Pārmaiņas ir visur”, prezentāciju noslēdzot saka Nick Whiteside.

Otrajā dienā dodamies uz kultūras māju Culture Fusion, kur notiek dažādas aktivitātes jauniešiem. Culture Fusion ir atvērts nepilnu gadu un tajā jauniešiem ir iespēja ierakstīt mūziku profesionālā ierakstu studijā, apmeklēt trenažierus, kāpt klinšu sienā, apgūt galdniecību un arī palikt dienesta viesnīcā pa nakti. Taču kultūras māja ir gandrīz tukša – Ēka uzbūvēta vietā, uz kuru jaunieši nenāk, jo vakaros nav droši. Culture fusion darbojas apmācības jauniešiem, kas „izkrituši” no ierastās izglītības sistēmas. „Neet” jeb no izglītības sistēmas izkritušie mācās nelielās grupās- uz 10 skolēniem ir 4 skolotāji, kuri nepieciešamības gadījumā par nekārtībām var ziņot pa rāciju. Savukārt kultūras mājas pirmajā stāvā darbojas Bradford Conections, kas darbojas līdzīgi kā vienas pieturas aģentūra 13- 19 gadus veciem jauniešiem. Pirmajā stāvā iespējams iegūt palīdzību darba meklēšanā, karjeras izvēlē un izglītībā, kā arī iegūt padomu, kā rīkoties personīgajās attiecībās.

Bredfordas universitātes karjeras departamenta vadītāja Joanne Beaumont mūs iepazīstina ar Bredfordas universitāti. Universitātes karjeras centrs studentiem piedāvā dažādus seminārus par darba atrašanu un veic darbinieku atlasi darbam pēc studiju beigām. Interesanti, ka vairākās augstskolas mācību programmās ir iekļauts karjeras modulis, par kuru studenti saņem arī kredītpunktus. Mums katram tiek uzdāvināta grāmata „100 Gratuate employers”, kurā iekļauti apraksti par 100 labāk apmaksātajām darba vietām, profesijām un vidējo darba algu.

Trešdien Kim Chambers mums stāsta par izglītības sistēmu un izglītības līmeņiem. Izglītības sistēma šķiet līdzīga Latvijā esošajai – ar profesionālo un akadēmisko izglītību un dažādos līmeņos. Taču gaidāmas pārmaiņas –augustā tiks paziņots par jauno programmu 16-19 gadus veciem jauniešiem.

Mathew Brannam mums stāsta par karjeras iespējām pieaugušajiem. Karjeras konsultācijas nodrošina privātas firmas, kuras uzvarējušas valsts izsludinātajā konkursā, Bredfordas apgabalā šī firma ir Asipre –I. Oppurtunity center, kur notiek karjeras konsultācijas, ir atsevišķa struktūra no Job service (līdzīgi kā Latvijā Nodarbinātības valsts aģentūra), kur bezdarbnieki tiek reģistrēti un tie atskaitās par meklētajiem darbiem. Gan bezdarbnieki, gan darba meklētāji Oppurtunity cente var aizpildīt dažādus testus, saņemt konsultācijas vai kopīgi ar konsultantu izveidot CV un motivācijas vēstuli.

Ceturtdien viesojamies Careers Europe birojā, kur mums stāsta par darba specifiku un jauno projektu –portālu venture.co.uk. Portālā viegli un saprotami pieejama informācija par izglītību un augstskolām visā pasaulē, taču portāls bez maksas pieejams vien pirmās 15 minūtes, par ilgstošu portāla izmantošanu ir jāmaksā.

Dodamies un Hudersfildas universitāti, kur tiekamies ar karjeras konsultantu programmas vadītāju Trish Whittle un karjeras konsultāciju maģistratūras studentiem. Par karjeras konsultantu Anglijā var kļūt neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības studējot maģistratūrā. Turklāt klātienes studijas notiek divas pēcpusdienas nedēļā plus vienu dienu nedēļā ir prakse. Interesanti, ka mācības norisinās vienu gadu un tad studenti var izvēlēties, vai rakstīt maģistra darbu vai saņemt tikai apliecību par iegūtajām praktiskajām zināšanām.

Studiju vizītes pēdējā dienā tiekamies ar Tricia Farren, kas strādā kā karjeras konsultante skolā. Šobrīd skolām obligāti nav jābūt karjeras konsultantam, taču skolas var iepirkt karjeras konsultācijas kā ārpakalpojumu no privātām kompānijām. Bieži karjeras konsultāciju esamība un piedāvājums ceļ skolas prestižu, veido labāko absolventu statistiku un tādējādi piesaista skolai vairāk skolēnu. Aspire –I skolām piedāvā programmu „Shine”, kurā darbojas vairāki bijušie skolas karjeras konsultanti, šobrīd strādājot uz līguma pamata kā pašnodarbinātas personas.

Studiju vizītes laikā neformālā gaisotnē daudz uzzināju par karjeras sistēmu un izglītību arī citur Eiropā. Piemēram, Francijā karjeras konsultants var būt tikai psihologs, kas apguvis speciālu konsultēšanas programmu, savukārt Norvēģijā iespējams strādāt par karjeras konsultantu bez karjeras konsultanta izglītības, taču noteiktā laika periodā jāapmeklē dažādi zināšanu papildinoši kursi.

 

Ieva Cīlīte, ACADEMIA 2013 dalībniece