LKAAA valde un goda biedri

Valdes sastāvs:

  • Valdes priekšsēdētāja: Una Vorma
  • Valdes priekšsēdētājas vietniece: Inta Lemešonoka
  • Valdes locekle: Viktorija Gaina
  • Valdes locekle: Marta Rubīna

Goda biedri:

  • Aleksandra Joma
  • Brigita Miķelsone