LKAAA Valde

Valdes sastāvs 2017. gadā:

Valdes priekšsēdētāja: Una Vorma

Valdes priekšsēdētājas vietniece: Inta Lemešonoka

Valdes locekle: Jolanta Priede

Valdes locekle: Viktorija Gaina