Ievēlēta LKAAA jaunā valde

2024. gada 8.februārī tiešsaistē notika LKAAA kopsapulce un jaunās valdes vēlēšanas, kas turpinājās elektroniskās balsošanas veidā līdz 9.februāra plkst.20.00.

Pēc balsošanas datu apkopošanas, rezultāti ir šādi: 

1. Inta Lemešonoka - 91% atdota balss

2. Jolanta Jasukeviča - 65% atdotas balsis

3. Arturs Homins 58% - atdotas balsis

4. Katrīna Sevruka 43% - atdotas balsis

Par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Inta Lemešonoka, par priekšsēdētāja vietnieci - Jolanta Jasukeviča.

Valdes priekšsēdētāja Inta Lemešonoka pauž savu prieku, ka nākuši klāt arī jauni, enerģiski kolēģi, gatavi ar sirds degsmi darboties asociācijas labā!