Notikusi projekta "Motiv-Action" pēdējā sanāksme

Projekts “Motiv-action” noslēdzas ar pēdējo sanāksmi, kurā tikās partneri, lai novērtētu projektā sasniegto, pabeigtu politikas rekomendācijas, un pārrunātu nepieciešamos papildinājumus. Paldies asociācijas biedriem par atbalstu projekta pilotēšanā. Īpašs paldies LKAAA biedrēm - Zanei Mundurei un Katrīnai Sevrukai, kuras pārstāvēja asociāciju projekta realizēšanā Latvijā.

Rokasgrāmata karjeras konsultantiem, audiogrāmata, tāpat arī mācību materiāli ir pieejami https://motiv-action.eu/.