Noslēdzot divu projektu realizāciju, LKAAA izsaka pateicību biedriem par aktīvu līdzdalību

Šobrīd ir pabeigti 2 gadu garumā LKAAA realizētie 2 Eiropas projekti.

LKAAA biedru vārdā valde izsaka pateicību Katrīnai Sevrukai par personīgo ieguldījumu projektu veiksmīgā realizēšanā. 

Projektā MotivAction Katrīna Sevruka, Zane Mundure un ārvalstu partneri kopā izstrādājuši rīku karjeras atbalsta speciālistiem, lai atbalstītu pieaugušos ar zemu kvalifikācijas līmeni apgūt digitālās prasmes. Ir izveidota MOOC (uz Moodle bāzes veidota mācību platforma), Audiogrāmata, Apgūstamās vielas teksta versija. LKAAA valde pateicas Zanei un Katrīnai par ieguldīto laiku, zināšanām un prasmēm! 

Savukārt projekta Erasmus+ "Karjeras atbalsta un konsultāciju stiprināšana, izmantojot starptautisku pieredzi un mācīšanos" ietvaros 19 LKAAA biedriem bija iespēja doties 5 dienu studiju vizītēs uz Austriju, Nīderlandi un Vāciju. 

Apsveicam un lepojamies!