2023.gada 23.-26.augustā Liepājā norisināsies NICE Academy zinātniski praktiskā konference

Laikā no šī gada 23.-26.augustam karjeras attīstības atbalsta profesionāļiem būs iespēja piedalīties NICE Academy organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē, kas norsisināsies Liepājā. Konferencē uzstāsies Eiropas akadēmiķi un lektori, būs iespēja tīkloties un iegūt jaunas idejas savam darbam.

Konferences tēma: "Karjeras atbalsta speciālistu sagatavošana mūsdienu praksē sastopamajiem izaicinājumiem" ("Equipping career guidance and counseling professionals to meet contemporary challenges in practice").

Konference norisināsies Liepājas universitātes un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas telpās.

NICE ir starptautisks augstākās izglītības iestāžu un indivīdu tīkls, kas ir vērsts uz karjeras atbalsta speciālistu akadēmisko un tālākizglītību. Tīklā ir pārstāvētas vairāk kā 50 karjeras konsultantu un citu karjeras atbalsta speciālistu studiju programmas no visas Eiropas. Tīkls organizē gadskārtēju zinātniski praktisku konferenci, iesaistot Eiropas valstu karjeras atbalsta speciālistus. Līdz šim NICE Academy konferences ir notikušas Rietumeiropas un Dienvideiropas valstīs. Liepājas NICE Academy būs pirmais šāds pasākums Baltijas un Ziemeļvalstīs.

Šogad kā galvenie runātāji (keynote speakers) uzstāsies:

  • Gideon Arulmani (Martin Luther Christian University; India)
  • Dace Briede-Zālīte (Latvian Career Development support association; LKAAA)
  • Nikos Drosos (European University Cyprus)
  • Rie Thomsen (Aarhus University, Denmark)

NICE tīkla mērķis ir sekmēt karjeras atbalsta speciālistu profesionālo pilnveidi un pieredzes apmaiņu, risinot aktuālas klientu un nozares problēmas, profesionālos izaicinājumus. Šogad projekta mērķis ir nodrošināt aktuālākās karjeras plānošanas pieredzes un zināšanu pārnesi karjeras attīstības atbalsta speciālistiem Liepājas pilsētas, Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā.

Par iespēju piedalīties konferencē aicinām sazināties ar Ilze Jansone Kelers.

Pasākuma organizatori - NICE Academy, Euroguidance Network, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas Universitāte, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija.

Saite uz konferenci: https://www.nice-network.eu/Liepaja/