LKAAA uzsāk darbu pie mobilitātes projekta “Strengthening career guidance and counselling through international learning and sharing” īstenošanas

Mobilitātes projektu “Strengthening career guidance and counselling through international learning and sharing” Nr. 2021-2-LV01-KA122-ADU-000041722 (turpmāk – Projekts) finansē Erasmus+ KA1, un šāda veida Erasmus+ finansēto pasākumu mērķis ir nodrošināt indivīdiem mācību iespējas un atbalstīt pieaugušo izglītības sniedzēju un citu šajā jomā aktīvo organizāciju internacionalizāciju un institucionālo attīstību pieaugušo izglītībā.

Projekts ilgs līdz 2023.gada 30.jūnijam. Tā mērķi ir:

  • veicināt LKAAA kļūt par organizāciju, kas mācās un organizāciju, kas ir elastīga izmaiņām;
  • pilnveidot mācību prasmes darbam ar dažādām mērķa grupām;
  • pilnveidot konsultantu prasmes darbam ar pieaugušajiem ar mazāk iespējām;
  • attīstīt iesaistošu un atbalstošu līderību;
  • stiprināt internacionalizācijas kapacitāti.

Projekta īstenošanas laikā paredzēti 19 mobilitātes braucieni, ar pieejamo finansējumu mācību kursu apmaksai, individuālajam atbalstam un ceļošanas izdevumiem. Projekta ietvaros ir apstiprināti kursi, kas notiks Nīderlandē, Dānijā un Austrijā.

Mācības notiek angļu valodā.

Aicinām iepazīties ar mācību kursu piedāvājumu, uz kuriem šobrīd atvērta pieteikšanās- https://www.in-dialogue.org/open-courses

Katram mobilitātes dalībniekam pēc atgriešanās no mācībām, būs jādalās ar iegūtajām atziņām, idejām, zināšanām ar LKAAA biedriem, proti – kopā ar pārējiem mobilitātes dalībniekiem sagatavot īsu informāciju LKAAA mājas lapai, gan piedaloties LKAAA organizētajā projekta noslēguma seminārā.

Jautājumu gadījumā, droši sazinieties ar projekta koordinatoru Katrīnu Sevruku, sevruka.katrina@gmail.com