Strengthening career guidance and counselling through international learning and sharing

2022. gadā LKAAA uzsāka Erasmus+ KA1 finansētā mobilitātes projekta “Strengthening career guidance and counselling through international learning and sharing” Nr. 2021-2-LV01-KA122-ADU-000041722 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Erasmus+ finansēto mobilitātes pasākumu mērķis bija nodrošināt indivīdiem mācību iespējas un atbalstīt pieaugušo izglītības sniedzēju un citu šajā jomā aktīvo organizāciju internacionalizāciju un institucionālo attīstību pieaugušo izglītībā.

Projekts ilga līdz 2023.gada 30.jūnijam. Tā mērķi bija:

  • veicināt LKAAA kļūt par organizāciju, kas mācās un organizāciju, kas ir elastīga izmaiņām;
  • pilnveidot mācību prasmes darbam ar dažādām mērķa grupām;
  • pilnveidot konsultantu prasmes darbam ar pieaugušajiem ar mazāk iespējām;
  • attīstīt iesaistošu un atbalstošu līderību;
  • stiprināt internacionalizācijas kapacitāti.

Projekta īstenošanas laikā bija paredzēti 19 mobilitātes braucieni, ar pieejamo finansējumu mācību kursu apmaksai, individuālajam atbalstam un ceļošanas izdevumiem. Projekta ietvaros tika apstiprināti kursi, kas notika Nīderlandē (foto atskats), Vācijā (foto atskats) un Austrijā (foto atskats).

Mācības notika angļu valodā.

Mācību kursu piedāvājums: https://www.in-dialogue.org/open-courses

Katram mobilitātes dalībniekam pēc atgriešanās no mācībām, bija jādalās ar iegūtajām atziņām, idejām, zināšanām ar LKAAA biedriem, proti – kopā ar pārējiem mobilitātes dalībniekiem jāsagatvo īsa informāciju LKAAA mājas lapai, gan piedaloties LKAAA organizētajā projekta noslēguma seminārā.

Jautājumu gadījumā, droši sazinieties ar projekta koordinatoru Katrīnu Sevruku, sevruka.katrina@gmail.com

Projekts (Nr. 2021-2-LV01-KA122-ADU-000041722) tika īstenots ar Erasmus+ KA1 programmas atbalstu.