Izstādē „Skola” būs iespēja tikties ar karjeras konsultantiem un piedalīties nodarbībās par karjeras izvēli un vadību

Marta Rubīna, LKAAA

Šogad izstādē „Skola” pirmo reizi piedalīsies Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija (LKAAA), kas ar dažāda veida aktivitātēm veicinās un popularizēs karjeras atbalsta pieejamību Latvijā. Izstādes laikā, uz vietas pierakstoties, būs iespēja tikties ar karjeras konsultantu, kā arī apmeklēt kādu no grupu nodarbībām par karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumiem.

LKAAA ir Latvijā lielākā organizācija, kas apvieno karjeras attīstības atbalsta jomas speciālistus. Biedru vidū ir ne tikai karjeras konsultanti, pedagogi karjeras konsultanti un izaugsmes treneri, bet arī citi šīs jomas profesionāļi, kuri organizē karjeras atbalsta pasākumus, veido un uztur karjeras attīstības atbalsta sistēmu kādā izglītības iestādē, pašvaldībā vai valstī kopumā. Asociācijas mājaslapā www.lkaaa.lv ir publiski pieejama liela daļa LKAAA karjeras atbalsta speciālistu kontaktinformācijas, un ikviens interesents var pieteikties konsultācijai pie karjeras konsultanta. Laiks, kad karjeras atbalstu var saņemt tikai bezdarba statusā nonākušie vai atsevišķu izglītības iestāžu skolēni, ir pagājis – karjeras atbalsts ir sasniedzams ikvienam un visā Latvijā. 

No 1. - 3. martam izstādes „Skola” foajē būs iekārtots karjeras konsultanta kabinets un visu izstādes laiku tajā darbosies LKAAA karjeras konsultanti. Konsultāciju grafiks, kurā interesenti varēs ierakstīties, būs izvietots pie karjeras konsultanta kabineta. Izstādes laikā vienai konsultācijai paredzēts veltīt 30 minūtes.

Pasākumā notiks arī vairākas LKAAA konsultantu, pasniedzēju vadītas grupu nodarbības. Piektdienā, 1.martā plkst.11.30-12.30 izstāžu zālē notiks „Fokusdiskusiju klubs skolotājiem”, ko vadīs lektore, karjeras konsultante Inta Lemešonoka. Diskusijas fokusā būs jautājumi par to, kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību procesā dažādos izglītības posmos. Skolotāji, kuri piedalīsies diskusijā, ir aicināti apdomāt sev aktuālos, ar karjeras atbalstu saistītos jautājumus, kurus diskusijas laikā vēlētos aplūkot dziļāk. Sestdienā, 2.martā plkst.14.30-16.00 Konferenču zālē nr.1 uz līdzīgu diskusiju – „Fokusdiskusiju klubs vecākiem” tiek aicināti vecāki. Intas Lemešonokas vadītajā diskusijā tiks izvērtētas tās atbalsta iespējas, kādas vecāki var sniegt saviem bērniem karjeras veidošanas procesā.

Aktualizējot tēmu par karjeras izvēli un savas karjeras vadību, karjeras konsultants, lektors Mārtiņš Geida aicinās piedalīties nodarbībā „Minimāla piepūle – maksimāls rezultāts”. Nodarbības dalībnieki varēs aktīvi iesaistīties atbilžu meklēšanā uz jautājumiem par sava dzīves laika plānošanu, efektivitāti, lēmumpieņemšanu, lai nodrošinātos, ka paša karjeras lēmums būs pārdomāts un precīzs. Nodarbības norisināsies izstāžu zālē - 1.martā plkst.15.00-15.40, 2.martā plkst. 13.00-13.40 un 3.martā plkst.12.00-12.40.

Attīstot tēmu par lēmumpieņemšanu, 2.martā plkst. 11.00-12.30 Konferenču zālē nr.1. nodarbībā „No sevis izzināšanas līdz karjeras lēmuma pieņemšanai” skolēni tiks motivēti izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, vērtības, kas ietekmē karjeras lēmuma pieņemšanu. Nodarbību vadīs LKAAA karjeras konsultante, lektore Irīda Morozova.

Liela daļa LKAAA karjeras atbalsta speciālistu pārstāv arī kādu izglītības iestādi. Viena no LKAAA nodarbību vadītājām – karjeras konsultante, psiholoģe Līga Valinka - izstādē „Skola” pārstāves gan LKAAA, gan Latvijas Universitātes (LU) Karjeras centru. Līgas Valinkas seminārs “Gribu strādāt ar cilvēkiem. Kādu profesiju izvēlēties?” notiks 2.martā plkst.13.30-14.10 Konferenču zālē nr.1. Reizēm jaunieši nav pārliecināti, kādu profesiju izvēlēties, bet zina, ka vēlas strādāt ar cilvēkiem. Bet, ko nozīmē – strādāt ar cilvēkiem un - kā noskaidrot savu piemērotību vai nepiemērotību šādam darbam? Šos un vēl citus jautājumus seminārā piedāvās aplūkot Līga Valinka. Būs iespēja gūt arī nelielu ieskatu vairākās profesijās, ar tām saistītās LU programmās, kā arī tikt pie konkrētiem ieteikumiem profesijas izvēlē.

Papildu informācija:
Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija
lkaaa@lkaaa.lv
www.lkaaa.lv