Iespēja pieteikties A programmas papildizglītības kursiem “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē”

Janvāra mēneša otrā pusē notiks A programmas papildizglītības kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” (32 stundas), kurus apgūt aicināti izglītības, jaunatnes darbinieki, metodiķi, interesenti pašvaldībās un izglītības pārvaldēs. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes mūžizglītības centru Valsts izglītības attīstības aģentūra projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (KAVPII) ietvaros.

KURSU SATURS

Papildizglītības laikā būs iespējams iepazīties ar projekta KAVPII ietvaros izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un paaugstināt kompetenci šādos karjeras attīstības atbalsta (KAA) īstenošanas jautājumos:

  1. Izglītības iestādes karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) komponenti. Pedagoģiskā personāla sadarbības modeļi karjeras izglītības realizēšanā skolā.
  2. Ievads pārmaiņu domāšanas stratēģijā.
  3. Karjeras izglītības īstenošanas metodikas praktiskā līdzdarbībā.
  4. Plānošana un komandas veidošana. Pedagogs karjeras konsultants kā karjeras attīstības atbalsta komandas vadītājs izglītības iestādē.
  5. Uzņēmējspēju attīstība karjeras vadības atbalstā. Radošuma attīstības tehnikas. Jaunu produktu radīšana.
  6. Izaicinājumi pedagoga karjeras konsultanta pozitīvā tēla veidošanā!

MĒRĶAUDITORIJA

Izglītības darbinieki (ikviens pedagogs, kas iesaistīts karjeras atbalsta sniegšanā skolēniem, tai skaitā, interešu izglītības skolotāji, sociālie pedagogi, bibliotekāri, direktoru vietnieki u.c.), jaunatnes darbinieki, metodiķi, interesenti pašvaldībās un izglītības pārvaldēs.

NORISE

Papildizglītības ieguve tiks organizēta divās daļās:

  1. Pirmā, neklātienes daļa, notiks e-vidē, kur katram dalībniekam jāiepazīstas ar izstrādātajiem materiāliem un jāsniedz atgriezeniskā saite.
  2. Otrā, klātienes daļa, norisināsies Rīgā un ilgs divas dienas - 2019. gada 21., 22. janvārī BA ”Turība” telpās, Rīgā, Graudu ielā 68. Precīza apmācību vieta, laiks un dienas kārtība vēl tiks paziņota.

Lai piedalītos apmācībās:

1) Nepieciešams elektroniski reģistrēties google formā, norādot precīzu kontaktinformāciju: https://goo.gl/forms/qfCesXOreHVVcGmS2
2) Pēc reģistrēšanās katram dalībniekam tiks nosūtīta individuāla piekļuve e-videi, lai iepazītos ar mācību materiāliem.