Starptautiskās karjeras speciālistu pieredzes apmaiņas ACADEMIA 2019 pieteikumu konkurss ir sācies!

ACADEMIA iniciatīva veicina Latvijas karjeras speciālistu profesionālo pilnveidi un starptautisko kontaktu veidošanu. Starptautiskās karjeras speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu mērķis ir nodrošināt karjeras atbalsta speciālistus ar mobilitātes pieredzi, uzlabot to komunikācijas un profesionālās svešvalodas prasmes, iegūt zināšanas par karjeras atbalsta sistēmām, darba organizāciju un metodēm uzņemošajās valstīs, kā arī gūt ieskatu par citām valstīm, kuru speciālisti vienlaicīgi piedalās pieredzes apmaiņas vizītē. Starptautiskā pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu veidošana ļauj citās Eiropas valstīs izplatīt informāciju par karjeras atbalsta organizāciju Latvijā, kā arī iegūt zināšanas, kas būs noderīgas karjeras atbalsta pakalpojumu pilnveidē Latvijā.
ACADEMIA pieredzes apmaiņas braucienu ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus sedz ACADEMIA programmas organizatori.
Lai pieteiktu savu dalību ACADEMIA pieredzes braucienā, ir svarīgi, lai Jums būtu prasme sarunāties brauciena programmā norādītajā darba valodā, profesionāla saistība ar karjeras attīstības atbalsta jomu, kā arī apņemšanās pēc brauciena dalīties ar studiju vizītē gūto pieredzi, zināšanām un atziņām ar LKAAA biedriem un turpināt līdzdarboties biedrības aktivitātēs. Ja neesat vēl LKAAA biedrs, informācija par biedra statusa iegūšanu atrodama šeit: www.lkaaa.lv/node/13.

Pieteikšanās pa soļiem:

1. Aplūkojot ACADEMIA katalogu www.euroguidance.eu/international-mobility/training-opportunities, izvēlieties 3 iespējamos galamērķus saskaņā ar savām profesionālajām interesēm.
Lai vieglāk būtu izvēlēties, varat iepazīties ar ACADEMIA tīklā pārstāvēto valstu karjeras atbalsta sistēmām: www.euroguidance.eu/guidance-systems-and-practice/national-guidance-systems.
2. Sarindojiet sevis izvēlētos 3 galamērķus prioritārā secībā.
3. Aizpildiet vienoto pieteikšanās anketu (angļu valodā), norādot savu darbavietu, galvenos darba pienākumus, pieredzi, valodas zināšanas, trīs prioritāros pieredzes apmaiņas piedāvājumus un iemeslus savai izvēlei, kā arī to, kā iegūtā pieredze tiks izmantota un izplatīta.
4. Sagatavojiet motivācijas vēstuli (latviešu valodā).
5. Nosūtiet savu aizpildīto pieteikumu kopā ar motivācijas vēstuli uz lkaaa@lkaaa.lv līdz 19.novembrim (ieskaitot).

Dalībnieku atlase notiek saskaņā ar ACADEMIA apmaiņas tīkla apstiprināto kārtību. Kandidātu atlasi konkursa kārtībā veic LKAAA valde un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji. Konkursa pieteikumu izvērtēšanā priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuri pēdējo divu gadu laikā nav braukuši ACADEMIA studiju vizītēs. Konkursu uzvarējušie 3 kandidāti tiks nosaukti LKAAA mājaslapā, kā arī apziņoti personīgi decembra mēneša pirmajā pusē.