ACADEMIA 2019

ACADEMIA iniciatīva veicina Latvijas karjeras speciālistu profesionālo pilnveidi un starptautisko kontaktu veidošanu. Starptautiskās karjeras speciālistu pieredzes apmaiņas braucienu mērķis ir nodrošināt karjeras atbalsta speciālistus ar mobilitātes pieredzi, uzlabot to komunikācijas un profesionālās svešvalodas prasmes, iegūt zināšanas par karjeras atbalsta sistēmām, darba organizāciju un metodēm uzņemošajās valstīs, kā arī gūt ieskatu par citām valstīm, kuru speciālisti vienlaicīgi piedalās pieredzes apmaiņas vizītē. Starptautiskā pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu veidošana ļauj citās Eiropas valstīs izplatīt informāciju par karjeras atbalsta organizāciju Latvijā, kā arī iegūt zināšanas, kas būs noderīgas karjeras atbalsta pakalpojumu pilnveidē Latvijā.

ACADEMIA pieredzes apmaiņas braucienu ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus sedz ACADEMIA programmas organizatori.

Konkursa kārtībā trīs LKAAA biedri ir ieguvuši tiesības piedalīties kvalitatīvā profesionālās pieredzes programmā 2019. gada pavasarī:
 

Inta Lemešonoka

Valsts, pilsēta: Beļģija, Brisele

Tēma: Guidance of students and adults in a context of vulnerability and diversity

18.-21.03.2019.

Dace Siliņa

Valsts, pilsēta: Vācija, Manheima

Tēma: Enhancing Competencies for Practitioners in Career Guidance

1.-5.04.2019.

Agita Šmitiņa

Valsts, pilsēta: Lielbritānija, Bredforda

Tēma: Guidance for Young People – from school leavers to graduates

13.-16.05.2019.