2.novembrī - seminārs “Paaudžu komunikācija, aktuālie darba tirgus pētījumi un mobilitātes iespējas karjeras atbalsta sniedzējiem”

Aicinām pieteikties LKAAA organizētajam semināram "Paaudžu komunikācija, aktuālie darba tirgus pētījumi un mobilitātes iespējas karjeras atbalsta sniedzējiem", kas norisināsies 2.novembrī.

SEMINĀRA PROGRAMMA:

9.30-10.00 Reģistrēšanās semināram

10.00-11.30 Zanda Rubene: "Paaudžu komunikācija. Izaicinājumi vecākiem, pedagogiem un darba devējiem"

11.30-12.30 Pusdienas

12.30-13.30 Nodarbinātības valsts aģentūra: "Pasākumi dažādu grupu darba meklētājiem un darba tirgus īstermiņa prognožu rīks" (tiks precizēts)

13.40-14.00 Inta Lemešonoka: iepazīstināšana ar autordarbiem "Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā" (Rokasgrāmata skolotājiem) un "Career Guidance for Youth with Social Risk Status"

14.20-14.50 Valsts Izglītības attīstības aģentūra, Euroguidance: "Mobilitātes iespējas karjeras atbalsta sniedzējiem"

15.00-16.00 LKAAA aktuālie jautājumi. Sertifikātu saņemšana

SEMINĀRS NOTIKS:
Rīgas Tehniskās universitātes telpās - Ķīpsalā, 133. telpā (RTU Arhitektūras fakultāte).

LKAAA biedriem dalība ir bez maksas, citiem interesentiem - 10.00 EUR. Pieteikšanās anketa šeit.